Category: Mesyuarat

Mesyuarat Pengurusan BTPN, PTPB, PKG Sabah Bil.4/2017

Tarikh : 05 – 07 November 2017 Tempat : Bilik Mesyuarat BTPN SabahMesyuarat Penyelarasan Guru Penyelaras Bestari (GPB) / Guru ICT (GICT) Bil.2/2016

Pengerusi En. Aminulrashid bin Fauzi Rahman @ Baudi Pegawai Teknologi Pendidikan Pusat Kegiatan Guru Kota Marudu Tarikh 20 Februari 2016 Hari Rabu Masa 2.00 petang Tempat Bilik Gerakan/Mesyuarat, Pusat Kegiatan Guru Kota Marudu Agenda 1.  Ucapan Pengerusi 2.  Pengesahan Minit Mesyuarat Bil.1/2016 3.  Maklum Balas Mesyuarat Bil.1/2016 4.  Penyelenggaraan Peralatan ICT 5.  Pusat Akses Sekolah (PuAS) 7….Mesyuarat Penyelarasan Guru Perpustakaan dan Media (GPM) Bil.2/2016

Pengerusi En. Aminulrashid bin Fauzi Rahman @ Baudi Pegawai Teknologi Pendidikan Pusat Kegiatan Guru Kota Marudu Tarikh 19 Julai 2016 Hari Selasa Masa 2.00 petang Tempat Bilik Gerakan/Mesyuarat, Pusat Kegiatan Guru Kota Marudu Agenda 1.  Ucapan Pengerusi 2.  Pengesahan Minit Mesyuarat Bil.1/2016 3.  Maklum Balas Mesyuarat Bil.1/2016 4.  Kutipan Data Program NILAM 5.  Penarafan Pusat Sumber…Mesyuarat Permuafakatan Aktiviti Pendidikan Daerah Kota Marudu Bil.1/2016

Pengerusi En. Jidin Janaun Pegawai Pendidikan Daerah Pejabat Pendidikan Daerah Kota Marudu Tarikh 19 Februari 2016 Hari Jumaat Masa 2.00 petang Tempat Bilik Mesyuarat, Pejabat Pendidikan Daerah Kota Marudu Agenda 1.  Ucapan Pengerusi 2.  Pembentukan Jawatankuasa Induk Gerakan Tabiat Membaca Peringkat Daerah 3.  Laporan Pelaksanaan Aktiviti Gerakan Tabiat Membaca Tahun 2015 4.  Pembentangan Kertas Cadangan Aktiviti Gerakan…
Mesyuarat Penyelarasan Guru Penyelaras Bestari (GPB) / Guru ICT (GICT) Bil.1/2016

Pengerusi En. Hamdan bin Awang Penolong Pengawai Pendidikan Daerah Ketua Unit Maklumat dan ICT Pejabat Pendidikan Daerah Kota Marudu Tarikh 17 Februari 2016 Hari Rabu Masa 2.00 petang Tempat Bilik Gerakan/Mesyuarat, Pusat Kegiatan Guru Kota Marudu Agenda 1.  Ucapan Pengerusi 2.  Frog VLE 3.  Netbook 1Malaysia 4.  Speedtest Internet 1Bestarinet 5.  Penyelenggaraan Peralatan ICT 7.  Support Ticketing…
Mesyuarat Penyelarasan Guru Perpustakaan dan Media / Guru Pusat Sumber Sekolah Bil.1/2016

Pengerusi En. Aminulrashid bin Fauzi Rahman @ Baudi Pegawai Teknologi Pendidikan Pusat Kegiatan Guru Kota Marudu Tarikh 16 Februari 2016 Hari Selasa Masa 2.00 petang Tempat Bilik Gerakan/Mesyuarat, Pusat Kegiatan Guru Kota Marudu Agenda 1.  Ucapan Pengerusi 2.  Takwim Pusat Sumber Sekolah Tahun 2016 3.  Jawatankuasa Majlis Guru Perpustakaan dan Media / Guru Pusat Sumber…
Mesyuarat Pengurusan PKG Bil.1/2016

Pengerusi Aminulrashid bin Fauzi Rahman @ Baudi Pegawai Teknologi Pendidikan Pusat Kegiatan Guru Kota Marudu Tarikh 20 Januari 2016 Hari  Rabu Masa 9.30 pagi – 12.30 tengah hari Agenda 1.  Perancangan Aktiviti Tahunan (Takwim) 2016 2.  Sasaran Kerja Tahunan PKG Kota Marudu 2016 3.  Hal-hal lain Kehadiran 1. Aminulrashid bin Fauzi Rahman, PTP 1 2. Joel…Mesyuarat Pengurusan PTPB/PKG Bahagian Kota Belud Bil.3/2015

Tarikh : 30 Oktober 2015 Hari : Jumaat Masa : 9.00 pagi – 5.00 petang Tempat : Pusat Kegiatan Guru Kota Marudu Pengerusi : En. Ahmad bin Rashkin Pegawai Teknologi Pendidikan (1) Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian Kota Belud (Utara) Timb. Pengerusi : Pn. Siramlah binti Selidan Pegawai Teknologi Pendidikan (2) Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian Kota…Mesyuarat Pengurusan Guru Perpustakaan dan Media (GPM) / Guru Pusat Sumber Sekolah (GPSS) Bil.2/2015 Daerah Kota Marudu

Tarikh 20 Ogos 2015 (Khamis) Masa 2.00 petang Tempat Pusat Kegiatan Guru Kota Marudu, Jalan Ongkilan Agenda 1. Ucapan Pengerusi 2. Pengesahan Minit Mesyuarat Pengurusan GPM/GPSS Bil.1/2014 3. iQ-PSS 4. i-NILAM 5. Laporan Program / Aktiviti PSS Januari – Julai 2015 6. Laporan Pengurusan Kewangan (PCG) PSS Tahun 2014 7. Laporan Pengurusan Kewangan (PCG) PSS…Mesyuarat Pengurusan Guru Penyelaras Bestari (GPB)/Guru ICT (GICT) Bil.2/2015

Tarikh  : 19 Ogos 2015 (Rabu) Masa : 2.00 petang – 5.00 petang Tempat : Pusat Kegiatan Guru Kota Marudu, Jalan Ongkilan Agenda 1. Ucapan Pengerusi 2. Pengesahan Minit Mesyuarat Pengurusan GPB/GICT Bil.1/2015 3. Perkara Berbangkit 4. Khidmat Bantu ICT 5. Netbook 1Malaysia 6. Penyelenggaran Peralatan ICT 7. System Ticketing Support (STS) 8. 1Bestarinet 9. Speedtest…