Category: Surat Rasmi

Mesyuarat Penyelarasan Guru Penyelaras Bestari (GPB) / Guru ICT (GICT) Bil.2/2016

Pengerusi En. Aminulrashid bin Fauzi Rahman @ Baudi Pegawai Teknologi Pendidikan Pusat Kegiatan Guru Kota Marudu Tarikh 20 Februari 2016 Hari Rabu Masa 2.00 petang Tempat Bilik Gerakan/Mesyuarat, Pusat Kegiatan Guru Kota Marudu Agenda 1.  Ucapan Pengerusi 2.  Pengesahan Minit Mesyuarat Bil.1/2016 3.  Maklum Balas Mesyuarat Bil.1/2016 4.  Penyelenggaraan Peralatan ICT 5.  Pusat Akses Sekolah (PuAS) 7….Mesyuarat Penyelarasan Guru Perpustakaan dan Media (GPM) Bil.2/2016

Pengerusi En. Aminulrashid bin Fauzi Rahman @ Baudi Pegawai Teknologi Pendidikan Pusat Kegiatan Guru Kota Marudu Tarikh 19 Julai 2016 Hari Selasa Masa 2.00 petang Tempat Bilik Gerakan/Mesyuarat, Pusat Kegiatan Guru Kota Marudu Agenda 1.  Ucapan Pengerusi 2.  Pengesahan Minit Mesyuarat Bil.1/2016 3.  Maklum Balas Mesyuarat Bil.1/2016 4.  Kutipan Data Program NILAM 5.  Penarafan Pusat Sumber…Mesyuarat Permuafakatan Aktiviti Pendidikan Daerah Kota Marudu Bil.1/2016

Pengerusi En. Jidin Janaun Pegawai Pendidikan Daerah Pejabat Pendidikan Daerah Kota Marudu Tarikh 19 Februari 2016 Hari Jumaat Masa 2.00 petang Tempat Bilik Mesyuarat, Pejabat Pendidikan Daerah Kota Marudu Agenda 1.  Ucapan Pengerusi 2.  Pembentukan Jawatankuasa Induk Gerakan Tabiat Membaca Peringkat Daerah 3.  Laporan Pelaksanaan Aktiviti Gerakan Tabiat Membaca Tahun 2015 4.  Pembentangan Kertas Cadangan Aktiviti Gerakan…
Mesyuarat Penyelarasan Guru Penyelaras Bestari (GPB) / Guru ICT (GICT) Bil.1/2016

Pengerusi En. Hamdan bin Awang Penolong Pengawai Pendidikan Daerah Ketua Unit Maklumat dan ICT Pejabat Pendidikan Daerah Kota Marudu Tarikh 17 Februari 2016 Hari Rabu Masa 2.00 petang Tempat Bilik Gerakan/Mesyuarat, Pusat Kegiatan Guru Kota Marudu Agenda 1.  Ucapan Pengerusi 2.  Frog VLE 3.  Netbook 1Malaysia 4.  Speedtest Internet 1Bestarinet 5.  Penyelenggaraan Peralatan ICT 7.  Support Ticketing…
Mesyuarat Penyelarasan Guru Perpustakaan dan Media / Guru Pusat Sumber Sekolah Bil.1/2016

Pengerusi En. Aminulrashid bin Fauzi Rahman @ Baudi Pegawai Teknologi Pendidikan Pusat Kegiatan Guru Kota Marudu Tarikh 16 Februari 2016 Hari Selasa Masa 2.00 petang Tempat Bilik Gerakan/Mesyuarat, Pusat Kegiatan Guru Kota Marudu Agenda 1.  Ucapan Pengerusi 2.  Takwim Pusat Sumber Sekolah Tahun 2016 3.  Jawatankuasa Majlis Guru Perpustakaan dan Media / Guru Pusat Sumber…