Mesyuarat Penyelarasan Guru Perpustakaan dan Media (GPM) Bil.2/2016

Pengerusi En. Aminulrashid bin Fauzi Rahman @ Baudi
Pegawai Teknologi Pendidikan
Pusat Kegiatan Guru Kota Marudu
Tarikh 19 Julai 2016
Hari Selasa
Masa 2.00 petang
Tempat Bilik Gerakan/Mesyuarat, Pusat Kegiatan Guru Kota Marudu
Agenda 1.  Ucapan Pengerusi
2.  Pengesahan Minit Mesyuarat Bil.1/2016
3.  Maklum Balas Mesyuarat Bil.1/2016
4.  Kutipan Data Program NILAM
5.  Penarafan Pusat Sumber Sekolah
6.  Khidmat Bantu Pusat Sumber Sekolah
7.  PCG Pusat Sumber Sekolah
8.  Kem Membaca 1 Malaysia (KM1M)
9.  Jom Membaca 10 Minit
10. Pemilihan Tokoh NILAM 2017
10. Hal-hal lain
Sasaran Semua Guru Perpustakaan dan Media (GPM) / Guru Pusat Sumber Sekolah (GPSS)
Urusetia 1.  En. Joel bin Sayaman (N17)
2.  Cik Rimi binti Abdul Azis (FT17)

*  Sekiranya belum menerima surat jemputan bercetak, sila muat turun surat jemputan digital melalui:

1.  Emel 1bestarinet sekolah masing-masing; atau

2.  Pautan berikut: