Speedtest dan Pelaporan ZOOM A, ZOOM B, ZOOM C, *ZOOM D

A : Dimaklumkan bahawa pihak BTP telah membangunkan sistem elapor bertujuan untuk memantau capaian internet 1BestariNet iaitu 4Mbps-10Mbps (ZOOM).
B : Sehubungan dengan itu, mohon kerjasama pihak sekolah (u.p.: Guru Penyelaras Bestari / ICT) supaya membuat speedtest pada setiap Bulan pada Minggu Terakhir, hari Selasa menggunakan URL:http://www.speedtest.net/
C : Laporan speedtest wajip dihantar ke PKG Kota Marudu dalam bentuk PDF pada setiap hujung bulan.
D : Panduan Speedtest:

BIL
 PERKARA
1 Sambungkan ZOOM A menggunakan UTP Cable ke PC / Notebook
2
> Buka Website: 
www.speedtest.net> Pilih: Kuala Lumpur MY, Hosted by: YES 4Gspeedtest ookla
3 >Pilih: My Resultsspeedtestookla02
3 > Crop / Potong mengikut kawasan kotak berwarna merah

speedtestookla03

4

> Ulang langkah 1 sehingga 3 untuk ZOOM B, ZOOM C, *ZOOM D
* Sekiranya berfungsi

> Lengkapkan dan cantumkan ketiga-tiga / keempat-empat gambar yang telah di Crop / potong seperti gambarajah tertera di bawah:

NAMA SEKOLAH     : ________________________________________

KOD SEKOLAH        : ________________________________________

NAMA GPB/GPICT : ________________________________________

Gambar speedtest.net

5 > Convert / tukar / simpan dalam format Portable Document File (PDF).> Namakan file dengan <kodsekolah.tarikh>

Contoh:xba5101.28042014.pdf
6 > Hantar ke emel PKG Kota Marudu:to: pkg_kota_marudu@moe.gov.my
cc: pkgkmarudu@gmail.com; pkgkotamarudu@yahoo.com

Sekolah yang terlibat ialah :

Bil Kod Sekolah Nama Sekolah
1 XBA5101 SK Pekan Kota Marudu
2 XBA5102 SK Bengkongan
3 XBA5103 SK Langkon
4 XBA5106 SK Popok
5 XBA5110 SK Tagaroh
6 XBA5111 SK Tandek
7 XBA5122 SK Panaitan
8 XBA5130 SK Ranau
9 XBA5132 SK Kota Marudu II
10 XCC5122 SJK(C) Khoi Ming
10 XEA5101 SMK Tandek
11 XEA5102 SMK Bengkongan
12 XEA5104 SMK Langkon
13 XEA5105 SMK Kota Marudu II
14 XEE5118 SMK Kota Marudu

* Sekolah Bil 2 dan Bil 11, juga perlu melaksanakan speedtest berkenaan kerana telah menerima talian internet teknologi 4G (ZOOM) – Kemaskini 05/05/2014


Sebarang kemusykilan, boleh menghubungi Pusat Kegiatan Guru Kota Marudu pada melalui:


1.  Talian telefon :  088-661876 (Masa Pejabat)
2.  Emel :  pkg_kota_marudu@moe.gov.my (24 jam)
3.  Website :  http://pkgkotamarudu.sbh.my/?cat=57 (24 jam)
4.  Facebook :  https://www.facebook.com/groups/536414243082363 (24 jam)