EDUWEBTV

@Sumber

EDUWEBTV SEBAGAI SALURAN MAKLUMAT PENDIDIKAN

31 March 2010

Y. Bhg. Dato’/Datuk/Datin/Tuan/Puan,

EDUWEBTV SEBAGAI SALURAN MAKLUMAT PENDIDIKAN
 
Dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas.
2.         Selaras dengan perkembangan ICT terkini, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah mengorak langkah untuk menyiarkan TV Pendidikan melalui internet. Siaran TV Pendidikan yang sebelum ini dipancarkan melalui saluran televisyen terestrial kini disalurkan melalui internet . Usaha ini adalah sejajar dengan usaha KPM untuk merapatkan jurang digital dalam bidang pendidikan.
3.         Web TV KPM yang dikenali sebagai EduwebTV telah dimulakan pada 1 Mac 2008, boleh diakses oleh umum melalui portal www.eduwebtv.com pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Pada masa ini kandungan EduWebTV mencakupi pelbagai bidang yang boleh diakses melalui lapan saluran iaitu Berita, Akademik, Wawancara, Rencana, Kurikulum, Interaktif, Siaran Langsung, dan Panduan.
4.         Sehubungan dengan itu, pihak Y. Bhg. Dato’/Datuk/Datin/Tuan/Puan, digalakkan memanfaatkan EduwebTV ini sebagai saluran pembelajaran (learning channel) untuk meningkatkan kompetensi organisasi.
5.         Selain itu, pihak Y. Bhg. Dato’/Datuk/Datin/Tuan/Puan juga dialu-alukan untuk menyumbang kepada pembangunan bahan EduwebTV terutama dalam konteks peningkatan kompetensi, kemahiran dan perkongsian amalan terbaik (best practices). Contoh Bahagian KPM yang telah mula memanfaatkan EduwebTV sehingga Mac 2010 diberikan dalam Lampiran 1. Soalan-soalan lazim (FAQs) EduwebTV diberikan dalam Lampiran 2.
6.         Untuk maklumat lanjut berkaitan EduwebTV sila hubungi En. Shamsuddin Hassan (03-2098 4988), e-mel shamsuddin@moe.edu.my atau En. Gilbert Perreire (03-2098 7789), e-mel gilbert@moe.edu.my
Sekian, terima kasih.
 
”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menurut perintah
 
(DATIN DR. SITI ZALEHA BT. ABDULLAH SANI)
Pengarah
Bahagian Teknologi Pendidikan
Kementerian Pelajaran Malaysia

Lampiran 1
Contoh Bahagian dalam Kementerian Pelajaran Malaysia yang menggunakan saluran EduWebTV untuk penyebaran maklumat (sehingga Mac 2010).
Bil
Bidang
Bahagian
Saluran
Bahan P&P
BTP, Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK)
Interaktif, Kurikulum
Maklumat Pelbagai Bantuan Persekolahan
Bahagian Kewangan
Panduan
Maklumat PTK, tips menduduki PTK
Bahagian Pembangunan dan Pengurusan Kompetensi (BPPK), Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)
Panduan
Program Sukan
Bahagian Sukan, Seni dan Kokurikulum (BSSK)
Berita
Latihan Dalaman
Bahagian Pembangunan Sumber Manusia (BPSM)
Belum dimuat naik
Maklumat MUET
MPM
Panduan
Panduan Matrikulasi
Bahagian Matrikulasi
Panduan
Panduan Persediaan Hari Pertama Sekolah
Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH)
Panduan
Panduan Penyertaan NPQEL
Institut Aminuddin Baki (IAB)
Panduan
Maklumat Pendaftaran STPM
Majlis Peperiksaan Malaysia
Panduan
Panduan Kemasukan Murid Tiada Sijil Lahir
Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Panduan
Sekolah Berprestasi Tinggi
Sekolah Alam Shah (SAS)
Wawancara
Konsultasi dan Kaunseling
Bahagian Psikologi dan Kaunseling
Wawancara

Lampiran 2

SOALAN LAZIM EDUWEBTV

1.    Apakah EduwebTV?
EduwebTV adalah saluran TV Pendidikan yang disiarkan melalui internet.
2.    Bahagian manakah yang menguruskan perjalanan EduwebTV?
EduwebTV diuruskan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia.
3.    Siapa yang boleh mengakses EduwebTV?
EduwebTV bebas untuk diakses oleh sesiapa sahaja yang mempunyai talian internet. Pengguna berdaftar hanya untuk warga sekolah (guru dan murid) sahaja di mana mereka boleh mengakses pada senarai playlist dan membuat saringan video pilihan mereka sendiri di samping modul tambahan seperti calendar, reminder dan sebagainya.
4.    Adakah yuran atau pendaftaran diperlukan untuk menonton EduwebTV?
Tiada yuran pendaftaran dikenakan. Pendaftaran diperlukan untuk tujuan rekod penggunaan.
5.    Bagaimana EduwebTV boleh diakses?
EduwebTV boleh diakses melalui internet menggunakan alamat www.eduwebtv.com dan eduwebtv.com/v2/home
6.    Apakah spesifikasi asas yang diperlukan untuk mengakses EduwebTV?
Anda perlukan talian internet, komputer dengan sekurang-kurangnya Pentium 3, 16MB RAM, Windows Media Player Versi 9 (dan ke atas), dan Windows XP Operating System (dan ke atas).
7.    Apakah program yang ada di dalam EduwebTV?
Setakat ini bahan di EduwebTV dikategorikan kepada lapan saluran iaitu Berita, Akademik, Rencana, Wawancara, Kurikulum, Interaktif, Siaran Langsung dan Panduan
8.    Bagaimana tahap respon pengguna terhadap EduwebTV setakat ini?
Sehingga 28 Februari 2010, EduwebTV telah mencatatkan 275 860 096 hits, 6 959 muat turun rancangan dan 81 400 pengguna berdaftar.
9.    Apakah yang perlu saya lakukan sekiranya saya menghadapi masalah untuk mengakses program dalam EduwebTV?
Sila hubungi Meja Bantuan 1-300-88-4774 yang beroperasi dari 9.00 pagi hingga 5.00 petang
Disediakan oleh:
Unit EduwebTV, Sektor Penyiaran Pendidikan
Bahagian Teknologi Pendidikan
Kementerian Pelajaran Malaysia


Leave a Reply